โรงเรียนบ้านหนองผือ หมู่3 บ.หนองผือ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
nongphue@loei3.go.th